Programske rešitve

Lastne bogate izkušnje iz implementacije uveljavljenih rešitev nam omogočajo, da lahko zadostimo zelo različnim poslovnim potrebam z razvojem po meri. Fokusna področja so upravljanje z identitetami, informatizacija kadrovskih procesov in razvoj portalskih rešitev.
Upravljanje identitet
Produktivnost in sodobno kadrovanje

Z vpeljavo rešitev za upravljanje uporabniških identitet organizacija pridobi orodje za popolno ali delno avtomatizirane postopke na področju upravljanja posameznikove informacijske digitalne identitete, dostop do podatkov, ki jih posameznik potrebuje in le tistih pooblastil, ki omogočajo dostope skladno s poslovnimi vlogam posameznika v organizaciji.

Takšen sistem omogoča upravljanje vseh pooblastil in dostopov do podatkov (tudi privilegirane dostope) na transparenten način in zagotavlja sledljivost. Posledično so na račun povečanja nadzora varnostna tveganja v IT-okoljih manjša, ne glede na to, ali je rešitev upravljanja identitet implementirana lokalno, v hibridnem okolju ali zgolj v oblaku.

Organizacija z vpeljavo sistema za upravljanje uporabniških identitet pridobi enostavno in cenovno vzdržno platformo, ki lahko obravnava vse potrebe po upravljanju, reviziji in zagotavljanju zakonske ali interne skladnosti.

Poslovni učinki vpeljava uporabniških pravic v organizacijo

Z vpeljavo sistema za upravljanje identitet uporabnikov organizacije pridobijo številne koristi, predvsem naslednje:

 • višja produktivnost - predvsem na račun hitrejšega dodeljevanja ustreznih pooblastil;
 • boljši pregled nad uporabniškimi identitetami in pooblastili - v vsakem trenutku, dostopno s pritiskom na gumb;
 • samodejno upravljanje pravic – samodejno dodeljuje, onemogoča in odvzema pooblastila glede na vnaprej določene pogoje in ostale lastnosti, ki so dodeljene identitetam (npr. novo zaposleni, odhodi z delovnega mesta, začasne odsotnosti);
 • bistveno višja varnost informacijskega sistema in
 • nižji stroški administracije pooblastil uporabnikov ter licenčne programske opreme.

Tehnološki učinki vpeljave upravljanja uporabniških pravic omogoča

Z vpeljavo sistema za upravljanje identitet uporabnikov organizacije pridobijo tudi številne koristi na drugih tehničnih področjih, kot npr.:

 • spremljanje vseh ali določenih aktivnosti uporabnikov skladno s poslovnimi zahtevami;
 • skrben nadzor skrbniških in uporabniških pooblastil;
 • enotna prijava v vsa informacijska sredstva;
 • zagotavljanje revizijskih sledi;
 • izdelava raznovrstnih periodičnih ali ad-hoc poročil, ki so namenjena zagotavljanju interne skladnosti ali zagotavljanju dokazil revizorjem;
 • večfaktorske prijave in z njimi višji nivo varnosti;
 • povezovanje z drugimi sistemi za upravljanje identitet;
 • pregled delovanja in skladnosti z notranjimi ter zunanjimi predpisi in
 • poznavanje sistema ter postopkov s strani skrbnikov in uporabnikov.

Portali za sodelovanje in produktivnost

Sodelovanje in obveščanje zaposlenih, organizirana dokumentacija in urejenost poslovnih procesov so v sodobnem času ključnega pomena za produktivno delo zaposlenih. Slednje podjetja dosežejo tudi z vpeljavo portalnih sistemov, ki organizacijam vseh velikosti omogočajo:

 • centralizirano vodenje dokumentov in informacij;
 • avtomatizacijo poslovnih procesov;
 • sodelovanje in soavtorstvo na dokumentih;
 • nadzor nad zgodovino sprememb ter
 • upravljanje pooblastil za dostop do podatkov.

Sodobne kadrovske rešitve (eHRM)

Kadrovski informacijski sistem (ang. Human Resource Management (HRM) je napredna programska rešitev, ki povečuje učinkovitost poslovanja podjetja s preglednimi in povezanimi procesi kadrovske službe. Rešitev je namenjena spremljanju, pregledu in razvoju kadrov v podjetju. Sodoben kadrovski informacijski sistem tako skrbi za organizacijo zaposlenih in kompetenc v podjetju, spremlja njihovo prisotnost na delu, meri delovno uspešnost, pomaga pri spremljanju in načrtovanju izobraževanja, načrtuje nagrajevanje ...

Strankam nudimo modularno kadrovsko rešitev, ki jo lahko še dodatno prilagodimo okolju podjetja, torej razvijemo po meri.

Prednosti rabe sodobne kadrovske rešitve za podjetje so:

 • Hiter dostop do podatkov: pregled organizacijske strukture (oddelki, delovna mesta) in števila zaposlenih na enem mestu;
 • Hitro in enostavno vzdrževanje: podatki so shranjeni na enem mestu, enkratno vnašanje podatkov;
 • Zmanjšanje stroškov: prihranek časa in denarja ob vodenju kadrovske evidence zaposlenih;
 • Integracija z drugimi sistemi, npr.: povezava s plačnim sistemom, sistemom za registracijo časa in drugimi rešitvami;
 • Spremljanje beleženja zgodovine: omogoča hitro in enostavno pripravo poročil..

Prednosti rabe sodobne kadrovske rešitve za kadrovsko službo oziroma vodje oddelkov je vsekakor dostop do podatkov zaposlenih na enem mestu. Kadrovik ali vodja oddelka ima tako takojšen vpogled v podatke zaposlenih, pregled nad njihovo delovno uspešnostjo (rezultati doseganja osebnih ciljev, ciljev oddelka, ciljev podjetja), pregled nagrajevanj glede na dosežene cilje, pregled nad zahtevami zaposlenega do dodatnih izobraževanj itd.

Raba sodobne kadrovske rešitve ima prednosti tudi za zaposlene, saj posameznik hitro in enostavno dostopa in pregleduje svoje podatke o delu. Ti so zbrani na enem mestu, urejeni podatki in kadrovski načrti pa spodbujajo zaposlene k dodatnemu osebnemu in poslovnemu razvoju, predvsem v krepitev kompetenc, dodatna izobraževanja itd.

KONTAKT

NASLOV: Mariborska cesta 7, 3000 Celje
TELEFON: +386 3 828 0 310
FAX: +386 3 828 0 311
hello world!

O NAS

BRIHTEJA, inovativne IT rešitve, d.o.o.
Ident. št. za DDV: SI 26561263
Transakcijski račun: SI56 0242 6026 2989 747 – NLB d.d.
Osnovni kapital: 75.000,00 EUR
Matična številka: 3913589000

SLEDITE NAM

Ne zamudite naših dogodkov, prijavite se in bodite obveščeni
Scroll Up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram