UVEDBA KADROVSKE REŠITVE ZAHTEVA ANGAŽMA CELEGA PODJETJA

Zaradi vedno bolj agilnih trendov, ki se pojavljajo na trgu, so spreminjajoči se poslovni modeli spodbudili podjetja v digitalno transformacijo. Spoznanje vodilnih kadrov, da bodo le najboljša procesno organizirana podjetja ohranila oz. povečala svoj obseg poslovanja, je ključna pri razvoju kadrovskih sistemov. Podjetja, ki imajo digitalizirane interne poslovne procese se bodo veliko lažje in hitreje usmerila k strankam z zagotavljanjem kvalitetnejših storitev. Tisti, ki bodo znali svoje poslovne procese uspešno prilagoditi zahtevam strank, bodo v prihodnosti imeli konkurenčno prednost. Raziskava Gartner Digital Enterprise 2020 je pokazala, da se kar 67% direktorjev podjetij strinja, da je digitalizacija poslovanja nujna za ohranjanje konkurenčnosti.

Transformacija kadrovskih procesov je kompleksen projekt v katerega je vključenih več oddelkov v podjetju. Potrebno je zagotoviti skladnost predlaganih rešitev z že obstoječimi IT sistemi in aplikacijami v podjetju. Da je proces digitalizacije poslovanja uspešno realiziran je ključno sodelovanje z zaposlenimi iz drugih oddelkov, predvsem IT in finančnega sektorja ter top level managementa. Za uspešno transformacijo je prav tako potrebno zagotoviti dovolj človeških in finančnih virov.

Vloga kadrovikov s transformacijo postaja vedno bolj ključna in poseduje več moči pri določanju smeri podjetja glede na zastavljene cilje. Funkcija prehaja iz operativne v strateško. Glavni cilji kadrovikov pri digitalizaciji poslovnih procesov so optimizacija in poenotenje dnevnih procesov zaposlenih, saj na ta način zagotovimo večjo produktivnost in kvaliteto dela zaposlenih. S tem pa se znižujejo tudi poslovni stroški podjetja.

Pred samo vpeljavo digitalne kadrovske rešitve je v podjetju potrebno narediti temeljit pregled in popis obstoječih delovnih procesov. Nujna je analiza poslovnih procesov in določitev merljivih ciljev pred samo vpeljavo kadrovskega sistema. Na podlagi pripravljenih specifikacij in ocen se podjetje lažje odloči za najbolj primerno rešitev. Z uvedbo sodobne kadrovske rešitve podjetje svojim zaposlenim nudi okolje za učinkovito in produktivno delo. S tem se poveča zadovoljstvo in delovna klima, kar sovpada z vizijo in strategijo podjetja ter posledičnem doseganju in preseganju zastavljenih ciljev.

Vodstvu in kadrovskem oddelku je omogočeno, da lahko na hiter in enostaven način dostopajo ter urejajo evidence podatkov svojih zaposlenih. Podatki so dosegljivi na enem mestu, upravljanje s podatki pa je časovno optimizirano, regulirano in varno. Veliko dodano vrednost rešitve predstavlja analitika podatkov, ki omogoča sprejemanje hitrih odločitev v ključnih trenutkih. Z vpeljavo digitalne kadrovske rešitve se vzpostavi in zagotovi boljša komunikacija ter hitrejši prenos znanja, kar pripomore tudi k dvigu kulture podjetja.

Izvedba digitalne transformacije kadrovskih procesov zahteva povezano, sposobno in izkušeno ekipo, tako s strani izvajalca kot tudi naročnika. Ekipa Brihteje ima izkušnje pri implementaciji kadrovskih programov, predvsem v bančnem in zavarovalniškem sektorju. Za Brihtejo so strogi standardi, varnostne zahteve in zakonske varnostne omejitve stvar vsakdana, ki jih skupaj z naročnikom uspešno manevriramo za korektno, uspešno in predvsem praktično implementacijo kadrovskih sistemov.

Avtor: Mira Deželak

hello world!

KONTAKT

NASLOV: Mariborska cesta 7, 3000 Celje
TELEFON: +386 3 828 0 310
FAX: +386 3 828 0 311
hello world!

O NAS

BRIHTEJA, inovativne IT rešitve, d.o.o.
Ident. št. za DDV: SI 26561263
Transakcijski račun: SI56 0242 6026 2989 747 – NLB d.d.
Osnovni kapital: 75.000,00 EUR
Matična številka: 3913589000

SLEDITE NAM

Ne zamudite naših dogodkov, prijavite se in bodite obveščeni
Logotip Družini prijazno podjetje
Scroll Up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram