UČINKI PROJEKTA VPELJAVE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE IDENTITET V NAFTNI INDUSTRIJI

Strogi industrijski standardi, varnostne zahteve, IKT revizije in regulativne omejitve so dejstva, ki posebno večje sisteme vedno bolj usmerjajo in zaznamujejo. Podjetja v naftni industriji so tovrstni skladnosti podvržena še toliko bolj zaradi svoje velikosti, pomembnosti ter varnostnih tveganj za družbo in okolje. V panogi, ki je poleg naštetega še izredno konkurenčna, sta učinkovitost poslovnih procesov in človeških virov ključni komponenti za obstoj in uspeh.

Zagotavljanje dostopnosti do pravih informacijskih virov pooblaščenim uporabnikom v zahtevanem času je primarni varnostni cilj v vsakega urejenega podjetja. Večina sistemskih skrbnikov ima ustaljene postopke, kako v sistem vnašati nove uporabnike in jim dodeljevati ter odvzemati pravice in dostope. Postopki se lahko dogajajo na dnevni ravni (prihodi, migracije, odhodi) oz. periodično.

Ročno vzdrževanje takega sistema je lahko učinkovito le dokler govorimo o manjših poslovnih okoljih. Naloga postane preobsežna že, ko je vsak dan potrebno poskrbeti za 100 uporabnikov na več ciljnih IKT sistemih. Pravice se praviloma še podelijo, saj se uporabnik zanje poteguje, odvzemajo pa se izkustveno in ne s takšno intenzivnostjo. Dokumentacija teh aktivnosti je največkrat slabše kvalitete. V takšni situaciji predstavlja revizorska zahteva po izpisu stanja vseh pravic na dan, na posamezen sistem, o tem kdo je dostopal, kdo je vanj gledal, velik napor za organizacijo, saj običajno ustrezne službe potrebujejo več dni, da takšna poročila pripravijo.

Organizacija ima možnost nadaljevati obstoječ ročni proces, ki hitro trči na omejitve ali pa ga velja na neki točki predrugačiti oz. avtomatizirati. Avtomatiziran sistem lahko nalogo opravi hitreje, natančneje in skladno s predpisi, kar vključuje generacijo poročil na klik.

Enako kot pri ročnih procesih, potrebujemo kvaliteten vir podatkov, ki pravočasno sporoča potrebe po  spremembah dostopov. Upravljanje z identitetami se popolnoma zanaša na kadrovski sistem oz. kadrovsko službo. Preko nje se ažurno upravlja tako zaposlene kot pogodbene (zunanje) izvajalce.

Rešitev, ki ročni proces vnosa zamenja z avtomatizacijo se mora zasnovati večplastno.

  • Prvi korak je procesno zavedanje. Pomena pravočasnega in celovitega upravljanja s pravicami se morajo zavedati odgovorne osebe, ki takšna pooblastila prek tokokroga potrdijo ali odvzamejo.
  • Drugi korak predstavlja tehnično rešitev. Poskrbeti je potrebno za sistem, ki bo vsem odgovornim omogočal nadzor nad pravicami podrejenih. Priporočljivo je, da je sistem ločen od kadrovskega sistema oz. da iz kadrovskega sistema le črpa podatke.
Marko Puncer

Marko Puncer
IAM svetovalec

Dober primer predstavlja naročnik iz naftne industrije, kjer je bil implementiran sistem, ki na podlagi podatkov iz SAP kadrovskega sistema črpa informacije o zaposlenih ter zunanjih sodelavcih. Na podlagi teh podatkov sistem vsakih 15 minut izvede potrebne spremembe dostopov oz. takoj, ko se vpis v kadrovsko evidenco zgodi. Od implementacije sistema za upravljanje z identitetami reorganizacija ne predstavlja več izziva za celotno organizacijo, saj se pravice dodelijo glede na interno sistematizacijo delovnih mest. S tem se zviša mera urejenosti, dvigne se organizacijska kultura in zagotovi regulativna skladnost.

Ključna komponenta uspešne izvedbe takšnega projekta je izkušena in zanesljiva izvedbena ekipa, s svetovalci, ki so dejansko na lokaciji naročnika, ne le v predprodajni fazi. Brihteja s svojimi bogatimi izkušnjami iz preteklih projektov iz različnih okoljih naročniku omogoča prenos dobrih praks iz tujine, na podlagi napak v preteklosti pa vnaprej opozori naročnika na morebitne ovire, ki bi slabo vplivale na končno delovanje sistema.

KONTAKT

NASLOV: Mariborska cesta 7, 3000 Celje
TELEFON: +386 3 828 0 310
FAX: +386 3 828 0 311
hello world!

O NAS

BRIHTEJA, inovativne IT rešitve, d.o.o.
Ident. št. za DDV: SI 26561263
Transakcijski račun: SI56 0242 6026 2989 747 – NLB d.d.
Osnovni kapital: 75.000,00 EUR
Matična številka: 3913589000

SLEDITE NAM

Ne zamudite naših dogodkov, prijavite se in bodite obveščeni
Logotip Družini prijazno podjetje
Scroll Up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram